מדיניות הפרטיות

מדיניות פרטיות

 1. כללי

אתר זה ashdot-naharayim.co.il (להלן: "האתר") מתייחס בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר. מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") סוקרת, בין השאר, את הנהלים ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וביחס לאיסוף ולשימוש במידע שנמסר על ידי המשתמשים באתר ו/או הנאסף על אודותיהם בעת השימוש באתר (להלן: "המידע").

 1. איסוף מידע

בעת השימוש באתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לרבות בעת רישומך לאתר, בעת יצירת קשר עם האתר באמצעות טפסי קשר מקוונים המצויים באתר ועוד. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך (זהו מידע סטטיסטי ומצטבר, לדוגמה העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת ה-IP שממנה פנית ועוד).

 1. השימוש במידע

המידע שנאסף ייעשה שימוש בו רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:

לאפשר לך להשתמש באתר ולקבל את השירותים המוצעים בו;
ליצור עמך קשר, לרבות לצורך משלוח הודעות שירות, עדכונים ודיוורים שונים;
לשפר את האתר ולייעל את השירותים המוצעים בו;
להתאים את האתר להעדפותיך האישיות;
לצורך מחקר סטטיסטי;
לצורך אבטחת המידע שלך ושל האתר.

 1. מסירת מידע לצד שלישי

האתר לא יעביר את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, למעט במקרים הבאים:

אם תתבקשו לעשות זאת על פי דין או על פי צו שיפוטי;
אם תעשה שימוש בשירותים המוצעים באתר באמצעות צד שלישי, כגון שירותי תשלום, והסכמת להעברת המידע לאותו צד שלישי;
אם תסכים לכך במפורש;
אם יתברר כי מסירת המידע נחוצה למניעת נזק חמור לגופו או לרכושו של אדם אחר;
אם יתברר כי מסירת המידע נחוצה לשם אכיפת הדין או הוראות האתר.

 1. אבטחת מידע

האתר מיישם באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע, על מנת להגן על המידע שנאסף מפני גישה בלתי מורשית, שימוש לא מורשה, שיבוש, אובדן, או פגיעה. עם זאת, אין בטחון מוחלט, וייתכן שהאתר לא יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בו.

 1. זכויות המשתמשים

למשתמשים באתר יש את הזכויות הבאות:

זכות לעיין במידע שנאסף עליהם;
זכות לדרוש לתקן או למחוק מידע שגוי או לא מעודכן;
זכות להתנגד לשימוש במידע שנאסף עליהם;
זכות לקבל את המידע שנאסף עליהם במפורמט קריאה אנושית;
זכות להימנע ממסירת מידע מסוים.
על מנת לממש את זכויותיך, אנא פנה לשירות הלקוחות של האתר בכתובת: [כתובת דואר אלקטרוני] או בטלפון: [מספר טלפון].

 1. שינויים במדיניות הפרטיות

האתר רשאי לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. במקרה של שינוי מהותי במדיניות הפרטיות, יבוצע הודעה על כך באתר.

 1. יצירת קשר
  נוסף לאמור לעיל, ניתן ליצור קשר עם האתר בדרכים הבאות:

באמצעות דואר אלקטרוני: info@ashdot-naharayim.co.il
באמצעות הטלפון: 058-6008487
האתר יעשה כל שביכולתו על מנת להתייחס לפניות בזמן הקצר ביותר האפשרי.

 1. סיום

מדיניות הפרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.